Löydät meidät myös SoMesta

Kirjanpito sisältää

  • Tositteiden keräämisen ja järjestämisen
  • Tositteiden tietojen rekisteröinnin tietyn menetelmän mukaan
  • Tuloksena saadut laskelmat yrityksen taloudesta

Kirjanpito koostuu yrityksen

  • Tuotoista
  • Kuluista
  • Omaisuudesta
  • Omista varoista
  • Veloista

Kirjanpito Tampereella

Kirjanpitotoimisto SV-Talouspalvelut hoitaa yrityksesi kirjanpidon luotettavasti ja asiantuntevasti. Tarjoamme kirjanpitopalveluitamme kaikille yrityksille ja myös osuuskunnille. Palvelemme myös aloittelevia yrittäjiä joille annamme rahan arvoisia vinkkejä yrittämisen alkutaipaleelle. Toimistomme sijaitsee Tampereella. Kun jätät kirjanpidon osaavalle ammattilaiselle, on yrityksesi taloushallinto varmoissa käsissä. Huolehdimme siitä, että talousasiat tulevat hoidetuksi varmasti oikein ja ajallaan. Tarjoamme ajantasaista tietoa yrityksesi taloudesta ja samalla autamme yritystäsi menestymään.

Kirjanpito on tärkeää

Kirjanpito tarjoaa tietoa, jota tarvitaan yrityksen johtamiseen. Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, ja yrityksen johto on vastuussa sen järjestämisestä. Kirjanpidossa eritellään yrityksen rahat, tulot ja menot yrittäjän ja muiden yritysten omista rahoista, tuloista ja menoista. Liiketapahtumia kuvaavaa ja koskevaa aineistoa tulee koota ja säilyttää yrityksen perustamisesta lähtien. Kirjanpitoaineistoon kuuluvat kaikki tiedostot, joita syntyy asioidessa toisten yritysten, asiakkaiden, toimittajien, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa. Kirjanpitoaineistoa ovat esimerkiksi eläkevakuutusilmoitukset sekä kirjanpidon perusteella tehdyt viranomaisilmoitukset.

Koottu kirjanpitoaineisto voidaan jakaa kahteen osaan: liiketapahtumien todisteista koostuvaksi tositeaineistoksi sekä liiketapahtumia koskevaksi kirjeenvaihdoksi. Kirjanpitoaineisto voi olla joko sähköisessä tai paperisessa muodossa. 

Tositteessa tärkeintä on tietosisältö ja tietojen selkeys. Tositteiden on oltava alkuperäisiä, luettavia ja kirjanpitovelvolliselle osoitettuja. Niissä tulee olla myös tositteen antajan nimi ja osoite. Tosite voi olla joko paperinen tai sähköinen, ja se voi muodostua yhdestä tai useammasta osasta. 

Myös osuuskuntien kirjanpidot

Meillä on vahva osaaminen myös osuuskuntien kirjanpidosta ja osuuskuntatoiminnasta yleensä. Teemme myös osuuskuntien palkanlaskennat.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous kirjanpidosta!

Ota yhteyttä

Kysy lisää palveluistamme tai anna palautetta. Palaamme asiaan mahdollisimman pian.